Archive for the ‘Medycyna’ Category

Pierwiastki promieniotwórcze w diagnostyce chorób krążenia i krwi

środa, Marzec 19th, 2014

W teście Schillinga oznacza się wchłanianie witaminy Bi2, używając witaminę znakowaną 57Co lub 58Co. Podaje się ją domięśniowo w ilości 1 !.ig, a następnie po 90 min tą samą drogą wprowadza się 100 !?g nie- znakowanej witaminy i w zebranym w ciągu 24 h moczu oznacza się zawartość promieniotwórczego izotopu. W warunkach prawidłowych w moczu występuje ponad 10% ‚wstrzykniętego izotopu. Natomiast w niedokrwistości złośliwej oraz innych postaciach upośledzonego wchłaniania witaminy B12 odpowiednie wartości są mniejsze niż 5%.

(więcej…)

Antybiotyki

wtorek, Marzec 18th, 2014

Do antybiotyków wykazujących aktywność immunosupresyjną należą niektóre antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Praktyczne zastosowanie jako immunosupresory znalazły antybiotyki antracyklinowe – daunomycyna i adriamycyna. Tłumią one powstawanie swoistych przeciwciał, przy czym najsilniejszy efekt stwierdza się po podaniu ich po antygenie. Hamują one również odczyn blastyczny w układzie in vivo zmniejszają we krwi obwodowej liczbę limfocytów mających receptory charakterystyczne dla limfocytów B. Ingerują w oba rodzaje podstawowych reakcji odpornościowych.

(więcej…)

Merkaptopuryna

wtorek, Marzec 18th, 2014

Zasadniczym lekiem z grupy antymetabolitów puryn jest merkaptopury- na (Mercaptopurine0, Mercaptopurin, Purinethol) (ryc. 14.1). Stosuje się ją w ostrej białaczce szpikowej, rzadziej w innych postaciach białaczek. Merkaptopuryna, podobnie jak metotreksat, działa depresyjnie na czynność szpiku oraz hamuje podziały w warstwie rozrodczej nabłonka przewodu pokarmowego. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, jest więc podawana doustnie w dziennej dawce 2,5 mg/kg. Początkowa dawka merkaptopuryny 150-200 mg/24 h może być zmniejszona do 50 mg/24 h, jeśli nastąpi poprawa obrazu hematologicznego. W przypadku braku poprawy po 4 tygodniach leczenia należy powoli zwiększać dawkowanie.

(więcej…)

Pochodne 8-aminochinoliny

poniedziałek, Marzec 17th, 2014

Pochodne 8-aminochinoliny działają hepatotoksycznie (martwice wątroby!) i neurotoksycznie (uszkodzenie nerwów czaszkowych). Mogą również powodować niewydolność krążenia, a u osób z dziedzicznym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej wywołują hemolizę krwinek czerwonych i prowadzą do niedokrwistości hemolitycznej.

Najczęściej stosowanymi środkami z tej grupy jest prymachina (Primaquine – tabl. 13,2 mg i 26,3 mg) i jej homolog plazmochina oraz pen- tachina.

(więcej…)

ŚRODKI DRAŻNIĄCE

poniedziałek, Marzec 17th, 2014

Są stosowane w stanach chorobowych, których leczenie wymaga przekrwienia skóry, w celu pobudzenia czynności troficznych i usprawnienia krążenia obwodowego (w przypadkach zastoju). Środki te najczęściej stosuje się w roztworach alkoholowych lub maściach.

Wskazania. Łysienie plackowate (aleopecia areata), łysienie na tle ło- jotolcowym (typu męskiego) lub wypadanie włosów na innym tle, odmroźmy (peiniones), niektóre postacie kliniczne twardziny skóry.

(więcej…)

Dzieciom podaje się

niedziela, Marzec 16th, 2014

Dzieciom podaje się najczęściej w dawce 30-60 mg/m2 powierzchni ciała, dożylnie przez 3 dni lub raz w tygodniu.

Doksorubicyna (Doxorubicin hydrochloride0, Adriblastin) jest hydro- ksydaunomycyną o nieco lepszym współczynniku leczniczym. Stosuje się ją w raku pęcherza moczowego, oskrzeli, sutka i jajników.

Fluorouracyt

niedziela, Marzec 16th, 2014

Właściwości i działanie – p. Leki przeciwnowotworowe. W lecznictwie dermatologicznym jest stosowany najczęściej w postaci 5% kremu, 2 i 5°/o roztworu (Efudex) oraz 5°/o maści (Efudix).

Działania niepożądane. W miejscu’stosowania leku mogą wystąpić’ silne Odczyny zapalne (dermatitis toxica) lub fototoksyczne.

Wskazania. Rogowacenie starcze (słoneczne), zwłaszcza w obrębie skóry twarzy i głowy (leczenie zmian w obrębie dłoni i ramion je’st mniej skuteczne), rogowacenie chemiczne, choroba Bowena, choroba Pageta (tylko ogniska pozasutkowe), erytroplazja, nabłoniaki mnogie -powierzchowne, wczesne i drobne nabłoniaki podstawnokomórkowe, brodawki i kłykciny kończyste (5-fluorouracyl w połączeniu z kwasem salicylowym i DMSO), łuszczyca paznokci (1–2%). Przeciwwskazania. Uczulenie na lek, błony śluzowe oczu, ogniska o powierzchni większej niż 20 X 20 cm.

(więcej…)

Azotan srebra

niedziela, Marzec 16th, 2014

Azotan srebra (Argentum nitricum) jest stosowany w postaci 5-20% roztworów i pałeczek (lapis) w postaci ołówków uzyskanych z mieszaniny azotanu srebra i azotanu potasowego. Podobnie działa siarczan miedziowy (Cuprum sulfuricum).

Wskazania. Przyżeganie nadmiernie bujającej ziarniny (np. w owrzo- dzeniach podudzi), gruźlicy skóry twarzy lub błon śluzowych.

LEKI PRZECIWWIRUSOWE

sobota, Marzec 15th, 2014

Zwalczanie chorób wirusowych sprowadza się jak dotychczas głównie do immunoterapii – wzmagania czynnej odporności przez wstrzykiwanie szczepionek (wakcynoterapia) oraz do wywoływania odporności biernej przez podawanie y-globulin (seroterapia). Mimo bowiem pewnych osiągnięć farmakoterapia chorób wirusowych jest właściwie dopiero w zalążku. Znane obecnie leki przeciwwirusowe nie niszczą wirusów i rzadko leczą choroby wirusowe – łagodzą głównie objawy choroby i zmniejszają śmiertelność.

(więcej…)